MTBIKER odporúča ŠKODA Slovenský raj - finále
Sme mediálnym partnerom akcie.


Dátum:
2.9.2017

Miesto:
Hrabušice - Podlesok

ŠTARTOVNÉ
13 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 4.8.2017 bez trička, s menom na štartovnom čísle + taška
18 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 4.8.2017 s tričkom, s menom na štartovnom čísle + taška
18 € – Prihlásení a zaplatené štartovné do 19.8.2017 bez trička, s menom na štartovnom čísle + taška
25 € – Prihlásení pri prezentácií v piatok a v deň štartu bez trička + taška

Pri prezentácií v deň štartu je každý účastník povinný ukončiť prezentáciu najneskôr pol hodiny pred štartom príslušnej trate.

KATEGÓRIE


PREZENTÁCIA:
ON-LINE prihlásenie

HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
- v piatok, 01. 09. 2017 ; od 18:00 do 21:00 hod.
- v sobotu, 02. 09. 2017; od 7:00 do 10.30 hod.

Podmienkou registrácie je zaplatenie registračného poplatku na účet Slovenskej sporitelňe a.s. do 22.08.2017

číslo účtu: 5050656684/0900;
IBAN: SK4009000000005050656684
SWIFT – BIC: GIBASKBX

Ako variabilný symbol je potrebné použiť číslo pridelené ON-LINE systémom, resp. dátum narodenia v tvare deň, mesiac a rok DDMMRRRR. Pre prihlasovaných poštou do správy pre prímateľa je potrebné uviesť meno štartujúceho.
Učastníci zo zahraničia pre výšku poplatku pri platbe prevodom môžu zaplatiť 13€ respektíve 18€ aj pri registrácii s tým, že musia byť prihlásený najneskôr do 4.8.2017.
V prípade neúčasti pretekára sa registračný poplatok nevracia.
Štartovné zahŕňa účasť na podujatí, meranie času, občerstvenie na trati, teplé jedlo a nápoj v cieli, darček od usporiadateľov, umytie bike-ov, sprchy, tombolový lístok, parkovné.

Prezentácia:
HRABUŠICE – PODLESOK bývala reštaurácia Spišská Koliba
v piatok, 01. 09. 2017 ; od 18:00 do 21:00 hod.
v sobotu, 02. 09. 2017; od 7:00 hod.

- do 8:30 hod. kategória ELITE
- do 9:30 hod. kategória PROFI
- do 10:15 hod. kategória REKRE
Ukončenie prezentácie je 30 min. pred štartom

Vyhlasovanie výsledkov:
1. Vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií: ŠKODA Slovenský raj 2017
2. Vyhlasovanie celkových víťazov jednotlivých kategórií: ŠKODA BIKE OPEN TOUR 2017

Tombola pre všetkých účastníkov ihneď po vyhlásení výsledkov.

Miesto štartu: Ako minulý rok Hrabušice – PODLESOK Koliba pri pódiu.

Čas štartu:
- 09:00 ELITE
- 10:00 PROFI
- 10:45 REKRE pozor zmena

Prihlášky: po registrácii a prihlásení do ON-LINE infosystému na www.maratonslovenskyraj.sk
vyplnenú a vlastnoručne podpísanú prihlášku odovzdávajú účastníci pri prezentácii, prihlásení mladší ako 18 rokov musia mať súhlas zákonného zástupcu.

TRASY
1. Trasy PROFI 48 km resp. ELITE 96 km, Rekre 15 m

a) štart bude ako vždy pri Kolibe na Podlesku za automobilom, ktorý Vás bezpečne prevezie cez obec Hrabušice za pomoci Polície v pokojnom tempe až na samotnú trať, ako minulý rok. Všetky trasy sú zobrazené v rozbaľovacom menu TRASY 2017, pod grafom prevýšenia si ich môžeš stiahnuť vo formáte, ktorý preferuješ.Občerstvenie na trati:
ELITE – 5 x
PROFI – 2 x
Cieľ: Hrabušice – PODLESOK

Výsledky: Neoficiálne výsledky sa budú priebežne zverejňovať a aktualizovať na informačnej tabuli. Po skončení pretekov budú dostupné na web stránke http://www.maratonslovenskyraj.sk/vysledky/ . Protesty spolu s patričnými dôkazmi je možné podať v priebehu pretekov, najneskôr do 30 minút po príchode víťazných pretekárov.
Vyhlasovanie výsledkov: 16.00hod., vyhlásenie tomboly 17.30hod.

CENY A ODMENY:
Prvý traja vo všetkých kategóriach získavajú poháre a vecné ceny od sponzorov.
Pre všetkých pretekárov je pripravená tombola s vecnými cenami. Odovzdanie cien je podmienené osobným prevzatím na stupňoch víťazov pri tombole.
“Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výhier.”
Hlavnou cenou v tombole bude: horský bicykel ŠKODA MTB 29+ od hlavného partnera značky ŠKODA.
Druhou cenou v tombole bude: dámsky horský bicykel CTM SUZZY 2.0.

Ubytovanie: možnosť ubytovania v Autokempingu Podlesok, alebo v penziónoch v rekreačnej oblasti SLOVENSKÝ RAJ – SEVER alebo v obci Hrabušice.
Parkovanie: V deň pretekov je zabezpečené bezplatné parkovanie pre všetkých účastníkov maratónu, vrátane divákov. Jedno parkovisko je za Kolibou, kde sa prezentujete, ak bude plné, je k dispozícii
Sprchy: Každý účastník dostane žetón pri prezentácii. Sprchy sa nachádzajú v autokempingu PODLESOK viď značenie.
Umývanie bicyklov: Túto službu zabezpečujeme v spolupráci s firmou ACS spol s.r.o., autocapingom Podlesok a dobrovoľným hasičským zborom v Hrabušiciach vo vyhradených priestoroch vyznačených na orientačnom pláne pri prezentácii – vedľa tenisového kurtu.

Orientačná mapa


Viac informácií nájdete na stránke: maratonslovenskyraj.sk.
Logo: ŠKODA Slovenský raj - finále

ŠKODA Slovenský raj - finále

02.09.2017
6. kolo - ŠKODA BIKE OPEN TOUR
9. kolo - Slovenský pohár XCM
3. kolo - Východ MTB liga
MTB - maratón
Hrabušice (Slovensko)

Páčila sa Ti táto akcia?

Tvoje hodnotenie:

Naspäť do kalendára